Personlig assistansersättning

Tjänsten personlig assistans är till för dig som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan är i behov av personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig med olika saker i livet.Help keep you organised with 24 7 personal assistance by Lucyambler
Är det så att du är i behov av att få hjälp av personliga assistenter i mer än 20 timmar per vecka, så har du uppfyllt kraven till att få ta del av personlig assistans. Det finns många behov att ta hänsyn till och för att få ta del av assistansersättning är exempelvis om du har problem med din andning, att du inte kan laga måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan prata med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.
Detta är exempel som utgör grunden till att du har rätt till personlig assistans. Skulle det vara så att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om utökad personlig assistans.
Om du har något av dessa behov, men det sker under mindre tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till ersättning, men det blir via en annan enhet som du får kontakta i den kommun du är bosatt i.
Hur får jag assistansersättning?
I det första steget, så behöver du ett utlåtande från din läkare som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du vill ha hjälp med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig ilivet. Steget efter ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som har hand om personlig assistans och som är den myndighet som tar beslut i assistansbidrag och ersättning assistansblogg.se.
Försäkringskassan meddelar på sin hemsida att de har en handläggningstid som kan ta upp till fem månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få personligassistans. Är fallet som så att du har personlig assistans innan du har fått något svar av Försäkringskassan och det är ett beslut som gör dig berättigad till personlig assistans. Då bör du rapportera det till Försäkringskassan och lämna in scheman och handlingar som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de utgifter som assistansen har kostat innan ditt besked om personlig assistans.
När du har fått ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur assistansen skall anordnas. Om det är du själv som skall bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om du vill få hjälp av kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med assistansen. Försäkringskassan rekommenderar att du redan gjort ditt val och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är ett kriterium som påskyndar processen och tiden för beslutet.
Det är upp till dig hur du väljer att göra med din assistans. Blir det som så att du väljer att anlita ett företag eller kommunen eller om du väljer att själv ta hand om rekrytering av assistenter och anställa på egen hand, så blir du tilldelad din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det som är mest vanligt att välja är efterskott och det är då att du har valt att avsäga dig ansvar och har tillåtit ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med personliga assistenter som hjälper dig med dina dagliga behov.
Det är viktigt att veta att för att få ta del av assistansersättning behöver du ha gjort en ansökan om assisterande personal innan du harfyllt 65 år. Om du gör en ansökan efter att du blivit 65 år, så blir ansökan ickegiltig och kommer dessvärre till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är bosatt i.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *